Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ช่วยตัวเอง (Masturbation) ของผู้หญิงกับการรู้จักตัวเอง

วิธีพื้นๆ คือการใช้อวัยวะของตัวเอง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหญิงว่าจะสอดใส่เข้าไปหรือจะแค่สัมผัสเพียงภายนอก 2 คือแบบที่ใช้อุปกรณ์หรือเซ็กซ์ ทอย Sex Toy