โรคภายในที่ผู้หญิงควรรู้ ช็อกโกแลตซีส (cyst) | มีภาพประกอบ

ช็อกโกแลต ซีส (cyst) โรคภายในของผู้หญิงที่มีโอกาสเป็นได้ทุกคน" ช็อกโกแลตซีส หมายถึง ถุงน้ำที่มีของเหลวภายใน ลักษณะเหมือนช็อกโกแลต