Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

คำถามเพศศึกษา 10 คำถามยอดฮิต ที่หลายคนก็อยากรู้

กินของเขาไป...จะติดโรคไหม | ออรัลเซ็กซ์ แหม..การทำรักด้วยปากหรือออรัลเซ็กซ์ ในยุคนี้ค่อนข้างฮิตจริงๆ แต่ฮิตแบบไม่ค่อยเข้าใจ อะไรมากนะครับ เป็นประเภทกล้าๆ กลัวๆ