สาเหตุของปากคล้ำ

สาเหตุของปากคล้ำ และวิธีแก้ริมฝีปากดำ ให้มีสีชมพู

สาเหตุที่ทำให้ริมฝีปากดำเกิดได้จาก 1. การสูบบุหรี่ 2. ใช้ลิปสติกที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งริมฝีปากดำมักเกิดกับคนที่ใช้ลิปสติกราคาถูก สาเหตุของปากคล้ำ