Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

การวัดขนาดถุงยางอนามัย

การวัดขนาดถุงยางอนามัย เลือกให้ถูกไซส์ ใช้ให้ถูกขนาด – มีไฟล์ให้โหลด

การวัดขนาดถุงยางอนามัย - ขนาด ถุงยางอนามัย อย่างหนึ่ง ที่ทำให้วัยรุ่น ไม่ใช้ถุงยางอนามัยก็เพราะ ไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหน, แบบไหนล่ะที่เหมาะกับตัวเอง บางคนก็กลัวว่า เลือกผิด