ขอบตาดำทำยังไงดี?

ก่อนจะมาถึงการรักษา ควรจะต้องทราบถึงสาเหตุก่อน เพื่อให้การรักษาได้ผลดีขึ้น และเป็นการป้องกันไม่ให้รอยดำเป็นมากขึ้น