Celery Juice หรือ น้ำขึ้นฉ่ายฝรั่ง

เทรนด์สุขภาพ Celery Juice หรือ น้ำขึ้นฉ่ายฝรั่ง กินแล้วลดบวม-ลดพุง-ลดน้ำหนัก

ปัจจุบันหลายคนหันมาดูแลและใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งการเลือกรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก - Celery Juice หรือ น้ำขึ้นฉ่ายฝรั่ง