รวมสาระความรู้ จากคำถามของคนช่างสงสัย | บางเรื่องก็ช่างคิดได้นะ

การจามของเรามีความเร็วเท่าไร? เมื่อเราหายใจตามปกติ อากาศจะผ่านจมูกของเราเข้าไปด้วยความเร็วประมาณ 7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อันเป็นความเร็วของลมพัดอ่อนๆ