เข้านอนตอนผมเปียก อันตรายกว่าที่คุณคิด! นึกภาพเลยว่านอนกับแบคทีเรีย กว่า 1 ล้านชั่วโมง!

ขอบอกเลยว่าสุดคุ้ม แต่ไม่ควรอยากได้ความคุ้มนี้ เพราะชีวิตนี้คุณจะได้นอนกับแบคทีเรียกว่า 1 ล้านชั่วโมง เพียงแค่เข้านอนตอนที่ผมยังเปียก