การรักษาฝี | ฝีเกิดจาการติดเชื้อที่บริเวณผิวหนัง

การรักษาฝี | ฝีเกิดจาการติดเชื้อที่บริเวณผิวหนัง

การรักษาฝี | ฝีเกิดจาการติดเชื้อที่บริเวณผิวหนัง สาเหตุการเกิดฝี มาจากการติดเชื้อที่บริเวณผิวหนัง ของเชื้อแบคทีเรีย “สแตฟฟิโลคอคคัส” ซึ่งสามารถเกิดที่บริเวณใดก็ได้