Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

การฝังยาคุมกำเนิด ถ้าหากประจำเดือนไม่มา จะเกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างไร

การฝังยาคุมกำเนิด ถ้าหากประจำเดือนไม่มา จะเกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างไร

การฝังยาคุมกำเนิด เป็นวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพดีมาก โอกาสตั้งครรภ์มีแค่ 0.05% สามารถออกฤทธิ์ป้องกันการตั้งครรภ์ได้นาน 3 หรือ 5 ปี
ยาฝังคุมกำเนิด วิธีป้องกันท้องก่อนวัยอันควร

รพ.รัฐ รับฝังยาคุมกำเนิดฟรี วิธีป้องกันท้องก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นที่อายุ 10-20 ปี

ยาฝังคุมกำเนิด ที่สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 3-5 ปี แถมวัยรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ยังสามารถเข้ารับบริการฝังยาคุมได้ฟรีได้ที่โรงพยาบาลของรัฐได้อีกด้วย