ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ เกี่ยวกับ “รอยด่างดำ”

ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ เกี่ยวกับ “รอยด่างดำ” ที่พระหัตถ์ ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ เกี่ยวกับ รอยด่างดำ ที่พระหัตถ์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 รอยเขียวคล้ำค่อนข้างดำบริเวณผิวหนัง