Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ประจำเดือน ใช่เลือดเสียหรือเปล่า ?

ประจำเดือน ใช่เลือดเสียหรือเปล่า ? (เมนส์) menstruation มาจากไหน

วงจรการเกิดประจำเดือน เริ่มจาก การตกไข่ที่ผนังมดลูก > มดลูกหนาขึ้น > ไม่ได้รับการปฏิสนธิ - ประจำเดือน ใช่เลือดเสียหรือเปล่า