Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ประจำเดือน (เมนส์) menstruation มาจากไหน ใช่เลือดเสียหรือเปล่า?

วงจรการเกิดประจำเดือน เริ่มจาก การตกไข่ที่ผนังมดลูก > มดลูกหนาขึ้น > ไม่ได้รับการปฏิสนธิ > ผนังมดลูก ยุบตัว สลายกลายเป็นประจำเดือน > ผนังมดลูกบางลง