คุณเป็น วัยรุ่น ในช่วงระยะไหน?! ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นช่วงต่างๆ

วัยรุ่น หมายถึง ช่วงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ในลักษณะที่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ได้ วัยรุ่น เป็นระยะที่มีการพัฒนาทางจิตใจมาจากความเป็นเด็ก