โรคหินปูนเกาะกระดูกหู

แพทย์เตือน! โรคหินปูนเกาะกระดูกหู ภัยสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม – อาจทำให้หูหนวกถาวรได้

โรคหินปูนเกาะกระดูกหู หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Otosclerosis สาเหตุเกิดจากกระดูกงอกขนาดเล็กยึดฐานของกระดูกโกลน (stapes) กับช่องรูปไข่ (oval window) ในหูชั้นกลาง 
Dyslexia โรคความบกพร่องในการอ่าน อ่านหนังสือไม่ได้

รู้จักกับโรค Dyslexia โรคความบกพร่องในการอ่าน อ่านหนังสือไม่ได้

โรคความบกพร่องในการอ่าน อ่านหนังสือไม่ได้ โรคดิสเล็กเซีย เป็นความบกพร่องในการอ่าน สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ จัดเป็นความผิดปกติเฉพาะด้านการเรียนรู้