วิธีคิดพัฒนาสมอง แบบคนอินเดีย

วิธีคิดพัฒนาสมอง แบบคนอินเดีย การแก้ไขปัญหา แก้ไขสถานการณ์ที่เผชิญหน้า

วิธีคิดพัฒนาสมอง แบบคนอินเดีย - สมอง ถ้าไม่ได้ใช้ ไม่นานก็ฝ่อ คนอินเดียจึงเป็นนักคิดนักแก้ปัญหาที่เก่งมาตั้งแต่โบราณกาล