วิธีคิดพัฒนาสมอง แบบคนอินเดีย - การแก้ไขปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ที่เผชิญหน้า

วิธีคิดพัฒนาสมอง แบบคนอินเดีย – การแก้ไขปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ที่เผชิญหน้า

วิธีคิดพัฒนาสมอง แบบคนอินเดีย - สมอง ถ้าไม่ได้ใช้ ไม่นานก็ฝ่อ คนอินเดียจึงเป็นนักคิดนักแก้ปัญหาที่เก่งมาตั้งแต่โบราณกาลและยังสามารถสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้ ด้วยองค์ประกอบทางด้านการศึกษาและภาษา