Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เข้าใจกลไกการหลั่ง อสุจิ ให้มากขึ้นกว่าเดิม

เข้าใจกลไกการหลั่ง อสุจิ ให้มากขึ้นกว่าเดิม – เพศศึกษา

เข้าใจกลไกการหลั่ง อสุจิ ให้มากขึ้นกว่าเดิม น้ำอสุจิ จะมีลักษณะเป็นสีน้ำนม (ขาวขุ่น) ประกอบด้วยตัวอสุจิ สารคัดหลั่งและต่อมพักตัวอสุจิ