การทำเจลล้างมือ

วิธีทำเจลล้างมือใช้เอง ชนิดไม่ใช้น้ำ ในปริมาณมาก

โดยใช้สบู่เหลวหรือสบู่ก้อนกับน้ำก็สามารถล้างได้อย่างหมดจด สำหรับกรณีที่ไม่สะดวกใช้น้ำ เช่น เดินทาง หรือไปในที่ที่ไม่สะดวกล้างมือด้วยน้ำ