วิธีดูแลเท้า ไม่ให้มีกลิ่นเหม็นอับ - ยิ่งหน้าฝนยิ่งต้องใส่ใจ

วิธีดูแลเท้า ไม่ให้มีกลิ่นเหม็นอับ – ยิ่งหน้าฝนยิ่งต้องใส่ใจ

วิธีดูแลเท้า ไม่ให้มีกลิ่นเหม็นอับ - ยิ่งหน้าฝนยิ่งต้องใส่ใจ เพราะใต้เท้าของคนเรามีต่อมเหงื่อหนาแน่นมากกว่าส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ซึ่งต่อมเหงื่อเหล่านี้สร้างเหงื่อตลอดเวลา ไม่ใช่แต่ตอนที่เราทำกิจกรรมต่างๆ หรือเล่นกีฬาเท่านั้น