หมอเตือน! หน้าหนาวระวังเลือดหนืด

อากาศที่มีความหนาวเย็น หากใส่เสื้อผ้าให้ความอบอุ่นร่างกายไม่เพียงพอ จะมีผลทำให้ระบบไหลเวียนเลือดไม่ดี หมอเตือน! หน้าหนาวระวังเลือดหนืด