ข้อมูลทางการแพทย์เผย น้ำนมแม่ ไม่ได้กลั่นมาจากเลือดในอก

น้ำนมแม่ มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากเลือดในอก ทำความเข้าใจกันใหม่ จริงๆ แล้ว น้ำนมแม่ไม่ได้กลั่นมาจากเลือดในอก