จิตแพทย์ โรคซึมเศร้า โรงพยาบาล

รายชื่อโรงพยาบาล คลินิก ที่มีจิตแพทย์ ทั่วประเทศ – รักษาโรคซึมเศร้า

Home / สุขภาพทั่วไป / รายชื่อโรงพยาบาล คลินิก ที่มีจิตแพทย์ ทั่วประเทศ – รักษาโรคซึมเศร้า

อัปเดตข้อมูลโรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์ ให้การรักษาที่เกี่ยวกับโรคซึมศร้า โดยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย หากใครมีอาการที่รู้สึกผิดปกติด้านจิตใจ รู้สึกหม่นหมอง มีความวิตกกังวล ลองปรึกษาคุณหมอ จิตแพทย์ เผื่อจะได้รู้สาเหตุและบรรเทาอาการเหล่านั้นลงได้บ้าง

รายชื่อโรงพยาบาล คลินิก ที่มีจิตแพทย์ ทั่วประเทศ

ในการใช้บริการแนะนำให้โทรสอบถามรายละเอียดก่อนล่วงหน้า ทั้งตารางออกตรวจ คิวนัด และค่ารักษาพยาบาล (กรณีโรงพยาบาลเอกชน)

รายชื่อ โรงพยาบาล คลินิก ที่มีจิตแพทย์ ในต่างจังหวัด

ภาคกลาง

 1. โรงพยาบาลกำแพงเพชร
 2. โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 3. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (จ.สุพรรณบุรี)
 4. โรงพยาบาลนครนายก
 5. โรงพยาบาลนครสวรรค์
 6. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
 7. โรงพยาบาลพระพุทธบาท (จ.สระบุรี)
 8. โรงพยาบาลพิจิตร
 9. โรงพยาบาลพุทธชินราช (จ.พิษณุโลก)
 10. โรงพยาบาลสระบุรี
 11. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (จ.นครสวรรค์)
 12. โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 13. โรงพยาบาลอานันทมหิดล (จ.ลพบุรี)
 14. โรงพยาบาลอ่างทอง
 15. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก)
 16. คลินิกแพทย์ฟ้าสินีเวชกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เปิดวันอังคาร,พฤหัส,ศุกร์ 17.00-20.00 น. และเสาร์ 9.00-12.00 น. ติดต่อ 06-5423-4577 ,055-906678
 17. บ้านรักษ์ใจคลินิกจิตเวช พญ.อรวรรณ จตุรสิทธา : 693/6 ถ.บึงพระจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 เปิดบริการ วันจันทร์- พฤหัส 17.00 – 20.00 น., เสาร์ 9.00 -15.00 น. โทร 091-0310089
 18. คลินิกแพทย์หญิงน้ำทิพย์ : 15,17 ถ.ไสฤาไท อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 เปิดวันจันทร์-เสาร์ 9.00-15.00 น. โทร 089-7841217
 19. คลินิกหมอกัลยา : 2/23 ถ.ราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 17.00-19.00 น. , วันเสาร์-อาทิตย์ 9.30-11.30 น. ปิดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 088-172-5658

ภาคเหนือ

 1. โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่
 2. โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม (เอกชน)
 3. โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
 4. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่
 5. โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่
 6. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก)
 7. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 8. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ (เอกชน) จ.เชียงราย
 9. โรงพยาบาลน่าน
 10. โรงพยาบาลแพร่
 11. โรงพยาบาลลำปาง
 12. โรงพยาบาลลำพูน
 13. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน
 14. โรงพยาบาลสุโขทัย
 15. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 16. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (จ.เชียงใหม่)
 17. คลินิกนายแพทย์ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต ตรงข้ามตำรวจท่องเที่ยวแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 17.00-20.00 น.หยุดวันอาทิตย์ เบอร์โทรศัพท์ 084-2346245
 18. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชหมอแพรว พญ.แพรว ไตรลังคะ : 146/117 หมู่บ้านพิณธนา ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-411-771
 19. คลินิกแพทย์หญิงนฤมล จ.แพร่

ภาคตะวันตก

 1. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (จ.กาญจนบุรี)
 2. โรงพยาบาลแม่สอด (จ.ตาก)
 3. โรงพยาบาลราชบุรี
 4. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (จ.ตาก)
 5. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
 6. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
 7. โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 8. โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 9. โรงพยาบาลนภาลัย (เดิมชื่อ รพ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. โรงพยาบาลครบุรี (จ.นครราชสีมา)
 3. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี (จ.นครราชสีมา)
 4. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
 5. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 6. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 7. โรงพยาบาลชัยภูมิ
 8. โรงพยาบาลเทพรัตน์ (จ.นครราชสีมา)
 9. โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 10. โรงพยาบาลปากช่อง (จ.นครราชสีมา)
 11. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (จ.อุบลราชธานี)
 12. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 13. โรงพยาบาลมหาสารคาม
 14. โรงพยาบาลยโสธร
 15. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 16. โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 17. โรงพยาบาลสกลนคร
 18. โรงพยาบาลสุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 19. คลินิกหมอมงคล 67/3 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น.วันเสาร์ 9.00-12.00 น. และ 17.00-20.00 น. โทร 081-5937471
 20. คลินิกแพทย์หญิงโชติมา 9/14 ถ.เอื้ออารีย์ (เยื้องธนาคารกสิกร) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 เปิดเฉพาะวันเสาร์ 10.00-12.00 น. และ 17.00-19.00 น.โทร 082-8403670
 21. คลินิกสุขภาพใจ พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ โรงแรมเลยพาวิลเลี่ยน 111/1 ถ.เลย-ด่านซ้าย จ. เลย โทร.088-560 1112
 22. คลินิกสุขภาพจิตหมอวิวัฒน์ 195/1 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง เทศบาลนครอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 18.00-20.00 น. วันเสาร์ 9.00-15.00 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร 093-614-9635 www.doctorwiwat.com 
 23. คลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษฎา 145/1-2 ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. 088-0780588
 24. คลินิกสุขภาพจิตหมอการุญพงศ์ 228/2 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมืองจ.นครราชสีมา 30000 จันทร์-พุธ-ศุกร์ 17.00-20.00 น. เสาร์ 9.00-12.00 น. โทร. 090-292-0284
 25. ศิริณาการแพทย์ 212/24 เซนทาราซิตี้ ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เปิดจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ 17.00-20.00 น , เสาร์ 9.00-12.00 น. (หยุดวันพฤหัสและอาทิตย์) โทร. 094-5305178
 26. ขอนแก่นการแพทย์คลินิกจิตเวช พญ. สิริกุล ใจเกษมวงศ์ 212/9 ม.2 หมู่บ้าน ZENTARA CITY ชาตะผดุง ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เปิดวันจันทร์ – วันศุกร์ และวันหยุด 12.30-13.00 น และ 17.30-20.00 น. วันพฤหัสบดี17.30-20.00 น. วันเสาร์ 09.30-13.00 น. และ 17.00-19.00 น. ปิดทุกวันอาทิตย์ โทร 063-8963595, 061-6541962
 27. คลินิกหมอปิยนุช 897/4 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 เปิดวันจันทร์ถึง ศุกร์ 17.00 – 20.00 ,วันเสาร์ 9.00 – 12.00, 17.00 – 20.00 โทร 062-196-5658

ภาคตะวันออก

 1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
 3. โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
 4. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
 5. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (จ.ปราจีนบุรี)
 6. โรงพยาบาลชลบุรี
 7. โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี
 8. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
 9. โรงพยาบาลพระปกเกล้า (จ.จันทบุรี)
 10. โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
 11. โรงพยาบาลระยอง
 12. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (จ.ชลบุรี)
 13. โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
 14. โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ (จ.ชลบุรี)
 15. คลินิกเวชกรรมหมอภาสกร – ตั้ม 42/6 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 097-247-2215
 16. คลินิกแพทย์ธรรมิกา : ติดวัดเมืองใหม่ ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง ชลบุรี เปิดวันอาทิตย์ – พฤหัสบดี เวลา 15.00-20.00 น. โทร 087-9926993
 17. คลินิกหมอพีรพล 15/1 ถ.ภักดีบริรักษ์ อ.เมือง จังหวัดระยอง เปิดวันจันทร์-พฤหัส 16.45-19.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 1,3,5 ของเดือน 16.45-19.00 น. โทร 064-213-1212
 18. Indochina clinic อินโดจีนคลินิก โดย นพ.กรกต อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 27120 โทร 080-826-0135

ภาคใต้

 1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย
 3. โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
 4. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 5. โรงพยาบาลตะกั่วป่า (จ.พังงา)
 6. โรงพยาบาลท่าศาลา (จ.นครศรีธรรมราช)
 7. โรงพยาบาลทุ่งสง (จ.นครศรีธรรมราช)
 8. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา (เกาะยอ)
 9. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปัตตานี
 10. โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
 11. โรงพยาบาลปัตตานี
 12. โรงพยาบาลพัทลุง
 13. โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
 14. โรงพยาบาลยะลา
 15. โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี (จ.สงขลา)
 16. โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต
 17. โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
 18. โรงพยาบาลสงขลา
 19. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (จ.สุราษฎร์ธานี)
 20. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 21. คลินิกแพทย์ธิติพันธ์ สามแยก กม.0 ถนนธราธิบดี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เปิดวันอังคาร-ศุกร์ 17.30-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. โทร. 077-31-2222
 22. คลินิกรักษ์จิต เลขที่ 107/32 กม.18 ฝั่งมา กม.0 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 วันจันทร์ อังคารและศุกร์ 18.00 – 20.00น. วันหยุด 9.00 -17.00 น. โทร 093-925-5356
 23. คลินิกหมอตาล คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ชุมพร
 24. แฮปปี้คิดส์คลินิกเวชกรรม 155/6 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-347-779, 089-197-8877
 25. คลินิกแพทย์หญิงดลฤดี พญ.ดลฤดี เพชรสุวรรณ 45/15 อาคารเจริญอพาร์ทเม้น ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075-216-989
 26. คลินิกหมอภัทราพร (ตรงข้าม รพ.จิตเวชสงขลาฯ) 717/2 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โทร .074-322-844 จันทร์,พุธ-ศุกร์ 17.00-19.30 น. / เสาร์ 9.00-12.00 น., 17.00-19.30 น. ปิดวันอังคาร และวันอาทิตย์
 27. คลินิกจิตเวชนายแพทย์ชูเกียรติ 438 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00น., วันเสาร์ 9.00-17.00น. หยุดวันอาทิตย์ โทร.074-818108
 28. หมอณัฐนัยนาคลินิก พญ.ณัฐนัยนา อนันต์ศิริภัณฑ์ จ.ภูเก็ต เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 17.00-19.00 น. วันอาทิตย์ 13.00-15.00 น. ,หยุดวันเสาร์ โทร. 083 790-4166, 076-524-181
 29. คลินิกหมออมรรัตน์ 26/147 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ 17.00 – 20.30 น. อาทิตย์ 15.00 – 20.30 น. ปิดวันเสาร์ โทร. 083-647-7053
 30. คลินิกหมอกาญจนา 219/24 ถ.เทวบุรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร 075 358 532
 31. คลินิกหมอสรินญพร ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ โทร 075-813006
 32. คลินิกแพทย์หญิงธวัลรัตน์ 37/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 ,เสาร์ 9.00-15.00 หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ โทร 093-576-6638
 33. บางไทร คลินิก พญ.ชนิกา ศฤงคารชยธวัช 20 ม.1 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 เปิดวันศุกร์ 17.30-20.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 08.00-20.00 น. โทร 062-230-8080

ขอบคุณข้อมูลจาก: คลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษฎา , news.MThai.com

** หากมีข้อมูลผิดพลาด หรือต้องการแก้ไข แนะนำได้ที่ Email : Webmaster@campus-star.com ค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง