สาวๆ รู้ไหม ว่าตัวเอง คัพ อะไร

สำรวจตัวเอง..สาวมั่นได้ทุกคัพ ความคิดที่ว่า สาวอกใหญ่สะบึมแบบภูเขาไฟดูจะสวยเอ็กซ์เริ่ดกว่าสาวอกเล็กแบบไข่ดาว เห็นทีจะต้องกลายเป็นเรื่องโบราณแล้ว