หน้าอกทรงต่างๆ เรียกตามชื่อผลไม้ – อกลูกเกด อกมะนาว ฯลฯ

หน้าอกทรงต่างๆ เรียกตามชื่อผลไม้ - ความคิดที่ว่า สาวอกใหญ่สะบึมแบบภูเขาไฟดูจะสวยเอ็กซ์เริ่ดกว่าสาวอกเล็กแบบไข่ดาว เห็นทีจะต้องกลายเป็นเรื่องโบราณแล้ว