การใส่และถอดแว่นตา แบบถูกวิธี - วิธีดูแลรักษาแว่นตา

การใส่และถอดแว่นตา แบบถูกวิธี – วิธีดูแลรักษาแว่นตา

การใส่และถอดแว่นตา แบบถูกวิธี - วิธีดูแลรักษาแว่นตา - ให้ใช้มือทั้งสองข้างในการจับขาแว่น เพราะว่าการสวมใส่หรือถอดแว่นตาด้วยมือเพียงข้างเดียวจะทำให้แว่นตา เสียรูปทรงได้ อย่าลืมใช้มือทั้งสองข้างในการจับขาแว่น