ระวัง! โรคฮีทสโตร อากาศร้อนจัด เสี่ยงเสียชีวิต

ระวัง! โรคฮีทสโตร อากาศร้อนจัด – ใครบ้างที่เสี่ยงเป็นโรคฮีทสโตรก

อากาศร้อนมาแล้วประเทศไทย เตือน!! ระวัง โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) อาจคร่าชีวิต ใครบ้างที่เสี่ยงเป็น โรคฮีทสโตรก