Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

G spot กับ Clitoris เป็นคนละจุดกัน - ทำความเข้าใจเสียใหม่

ทำความเข้าใจเสียใหม่ G spot กับ Clitoris เป็นคนละจุดกัน

ยังมีคนเข้าใจผิดอยู่มากระหว่าง G spot กับ ปุ่มกระสัน(clitoris) มันคือจุดเดียวกัน ซึ่งในวิชาเพศศึกษาสำหรับเด็ก ไม่ได้กล่าวเรื่องนี้ไว้ด้วยสิ