ชวนเริ่มวันใหม่ ด้วยอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ Healthy Breakfast

ชุด อาหารเช้า (Healthy Breakfast) เครื่องดื่มนิวทริชั่นแนล โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง มีวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร เครื่องดื่มชาเขียวสกัด