ทำไม? จั๊กจี้ตัวเอง กอดตัวเอง ไม่รู้สึกเท่ากับที่คนอื่นมาทำกับตัวเรา

จั๊กจี้ตัวเอง กอดตัวเอง ทำไมไม่รู้สึกเท่ากับที่คนอื่นมาทำกับตัวเรา ประสามสัมผัส เรื่องนี้มีคำอธิบายจากนักประสาทวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Linköping