การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม แผลเล็ก-เจ็บน้อย-ฟื้นตัวเร็ว

เป็นการนำระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างภาพ 3 มิติ ของบริเวณข้อเข่าที่จะทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยการป้อนข้อมูลให้แก่คอมพิวเตอร์ในขณะทำผ่าตั