14 วิธี สร้างอุปนิสัยที่ดี ในการขับถ่าย

14 วิธี สร้างอุปนิสัยที่ดี ในการขับถ่าย

ไม่น่าเชื่อว่า แม้คนเราจะขับถ่ายปัสสาวะกันมาก ตั้งแต่แรกเกิด แต่หลายคนไม่ทราบวิธีที่ดีที่ทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะเป็นปกติ