Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ครั้งแรกของผู้หญิง มีความรู้สึกยังไงเหรอครับ ?

ครั้งแรกของผู้หญิง มีความรู้สึกยังไงเหรอครับ ?

A : ครั้งแรกของผู้หญิงมี ความรู้สึกยังไงเหรอครับ ได้ยินมาว่า ถ้าผู้หญิงได้มีอะไรกับผู้ชายคนแรก ความรักของผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวจริงเหรอครับ