วิธีลดความกลัว ลดแพนิก ในช่วงโควิด-19

3 วิธีลดความกลัว ลดแพนิก ในช่วงโควิด-19 (การทําจิตบําบัดแบบ CBT)

เมื่อเรารู้สึกกลัวหรือกังวล ร่างกายของจะหลั่งฮอร์โมนที่ทําให้เข้าสู่สภาวะ เตรียมพร้อมเผชิญเหตุอันตราย - 3 วิธีลดความกลัว ลดแพนิก

นานาจิตตัง! มารู้จัก โรคกลัวรู ภาวะที่น่ากลัวกว่าที่คุณคิด

บางคนก็กลัวความมืด บางคนก็กลัวที่แคบ กลัวน่ะมันกลัวได้ แต่ถ้าความกลัวนั้นมีผลกระทบต่อชีวิตเรามากนั่นมันเรียกว่า โรค แล้วแหละ