4 วิธีพัฒนา อีคิว - EQ ความฉลาดทางอารมณ์

4 วิธีพัฒนา อีคิว – EQ ความฉลาดทางอารมณ์ ให้เผชิญสภาวะต่างๆ ได้ราบรื่น

4 วิธีพัฒนา อีคิว - EQ ความฉลาดทางอารมณ์ - “ยอมรับความบกพร่อง” เนื่องจากสิ่งที่หวังอาจไม่เป็นอย่างที่คิด 100% ดังนั้น ทักษะข้อนี้ จะช่วยให้ไม่เครียด ไม่ทุกข์ ไม่ผิดหวังมากเกินไป