7 อาหาร ต้านความเศร้า ช่วยเพิ่มเซโรโทนินในร่างกาย

7 อาหาร ต้านความเศร้า ช่วยเพิ่ม เซโรโทนิน ในร่างกาย

เซโรโทนิน คือ สารสื่อประสาทที่ช่วยลดความเครียดและอาการซึมเศร้า ซึ่งร่างกายสามารถผลิตได้เองตามธรรมชาติ - 7 อาหาร ต้านความเศร้า