Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

จู๋เอียง อันตรายหรือไม่ แก้ไขอย่างไร

จู๋เอียง อันตรายหรือไม่ แก้ไขอย่างไร ? แบบไหนเรียก จู๋เอียง หรือ จู๋งอ

น้อยคนที่จะมีจู๋ที่ตรงเป็นไม้บรรทัด อาการ จู๋เอียง จึงเป็นเรื่องปกติ แต่หากพบว่า จู๋งอ จนมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน ควรปรึกษาแพทย์