ประโยชน์ของ ตำลึง - ผักริมรั้วหาง่าย ที่ทุกคนควรกิน

ประโยชน์ของ ตำลึง – ผักริมรั้วหาง่าย ที่ทุกคนควรกิน

ตำลึงจัดเป็นพืชไม้เลื้อยที่สามารถพบได้ทั่วๆ ไป ชอบขึ้นอยู่ตามหลักเสา หรือริมรั้วบ้าน ประโยชน์ของ ตำลึง - ผักริมรั้วหาง่าย ที่ทุกคนควรกิน