ต้นตีนเป็ด หรือพญาสัตบรรณ

ประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพจาก “ต้นตีนเป็ด หรือพญาสัตบรรณ”

เหม็นหรือหอม ต้นตีนเป็ด หรือพญาสัตบรรณ สัญญาณการมาถึงของฤดูหนาวในไทย ต้นตีนเป็ดมีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพหลายประการ มีสรรพคุณทางด้านยา ต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร