Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ถุงยางอนามัย ใช้ง่ายนิดเดียว

ถุงยาง อนามัย ใช้ง่ายนิดเดียว วิธีการใส่ ถุงยาง ให้มั่นใจ ต้องเริ่มใส่ถุงยางเมื่ออวัยวะเพศชายแข็งตัว ไม่ว่าผู้ชายจะเป็นผู้ใส่เอง หรือผู้หญิงเป็นคนใส่ให้

วัดขนาดถุงยางอนามัย | มีไฟล์ให้โหลด

ขนาด ถุงยางอนามัย อย่างหนึ่ง ที่ทำให้วัยรุ่น ไม่ใช้ถุงยางอนามัยก็เพราะ ไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหน, แบบไหนล่ะที่เหมาะกับตัวเอง บางคนก็กลัวว่า เลือกผิด