4 เคล็ดลับ การดูแลรักษาผมที่ทำสี

4 เคล็ดลับ การดูแลรักษาผมที่ทำสี สาวๆ ไม่ควรพลาด !!

หลังจากทำสีผมเสร็จแล้วควรเว้นระยะในการสระผมประมาณ 2-3 วัน เพื่อให้สีเคลือบเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด - 4 เคล็ดลับ การดูแลรักษาผมที่ทำสี