Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

แม่วัยรุ่น ท้องตอนเรียน ต้องรู้ ครูไม่มีสิทธิ์ไล่ออก!!

รู้หรือไม่ว่า วัยรุ่นไทย ท้องในวัยเรียน สูงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน แม่วัยรุ่น ท้องตอนเรียน ต้องรู้ ครูไม่มีสิทธิ์ไล่ออก!!