นอนน้อย นอนไม่หลับ เสี่ยงหัวใจโต

นอนน้อย นอนไม่หลับ เสี่ยงหัวใจโต – 6 พฤติกรรมการนอนที่ดี

นอนน้อย นอนไม่หลับ เสี่ยงหัวใจโต ระยะเวลาการนอนที่ดีและเหมาะสมที่สุดคือต้องนอนให้ได้วันละ 8 ชั่วโมง และเป็นการนอนที่เพียงพอ ควรรู้สึกสดชื่น