อาการเจ็บปวดที่ส้นเท้า ระวัง! โรครองช้ำ

ใครที่มีอาการรู้สึกปวดเจ็บที่ส้นเท้า อย่าละเลย เพราะคุณอาจจะเป็น โรครองช้ำ หากปล่อยไว้จะเพิ่มความเจ็บปวดทรมานมากขึ้นเรื่อยๆ