ปวดเท้า ฝ่าเท้า โรครองช้ำ

อาการเจ็บปวดที่ส้นเท้า ระวัง! โรครองช้ำ

Home / สุขภาพทั่วไป / อาการเจ็บปวดที่ส้นเท้า ระวัง! โรครองช้ำ

ใครที่มีอาการรู้สึกปวด หรือเจ็บที่ส้นเท้า อย่าละเลย เพราะคุณอาจจะเป็นโรครองช้ำ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษา หากปล่อยไว้จะเพิ่มความเจ็บปวดทรมานมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในประจำวันได้

ระวัง! โรครองช้ำ หากมีอาการ เจ็บปวดส้นเท้า

โรครองช้ำ คืออะไร?

โรครองช้ำ คืออาการเจ็บปวดบริเวณส้นเท้าลามไปจนถึงฝ่าเท้า โดยเฉพาะก้าวแรกหลังจากตื่นนอนหรือหลังจากนั่งพัก อาการจะเป็นแบบปวดจี๊ดขึ้นมา และปวดอักแบบเสบ โดยความเจ็บปวดจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย และจะรุนแรงที่สุดเมื่อเริ่มมีการลงน้ำหนักที่ส้นเท้าในก้าวแรก ในระหว่างวันก็จะมีอาการปวดด้วย อาจส่งผลให้ลำบากต่อการใ้ชชีวิตประจำวัน

สาเหตุของโรครองช้ำ

  • เกิดจากเอ็นที่ฝ่าเท้ารับน้ำหนักมากเป็นเวลานาน (โดยเฉพาะที่ต้องยินตลอดทั้งวัน)
  • น้ำหนักเพิ่มขึ้น
  • สวมใส่รองเท้าม่เหมาะสม เช่น รองเท้าที่ไม่มีพื้นบุรองส้นเท้า เป็นต้น
  • การทำกิจกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เพิ่มระยะทางการวิ่งออกกำลังกาย การเดินหรือวิ่งบนพื้นผิวที่ต่างไปจากเดิม
  • โครงสร้างร่างกายบ เช่น เท้าแบนเกินไป อุ้งเท้าโก่งมากเกินไป หรือเส้นเอ็นยึดบริเวณน่อง ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อเท้าได้ตามปกติ

วิธีการรักษา

มีหลายวิธีในการรักษาโดยการไม่ต้องผ่าตัด (เพราะการผ่าตัดมีความเสี่ยงมากกว่า อาจจะผ่าตัดบริเวณผังผืดที่อักเสบออกไป ซึ่งบางคนเมื่อผ่าตัดไปแล้วอาจจะทำให้เท้าแบนถาวร)  สำหรับวิธีการรักษานอกเหนือจากการผ่าตัดมีดังนี้ ใช้วิธีนวดบริเวณฝ่าเท้า นำเท้าไปในน้ำอุ่นเป็นเวลา 5-10 นาที, รักษาด้วยการรับประทานยา, การทำกายภาพบำบัด เป็นต้น

ที่มา: www.thaihealth.or.th