Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ตรวจภายใน เขาทำยังไง | วิธีการเตรียมตัว เตรียมใจ มีให้อ่านที่นี่ค่ะ

การตรวจภายใน คืออะไร การตรวจภายใน (pelvic examination) คือการตรวจอวัยวะภายในสตรี ซึ่งประกอบด้วย มดลูกและรังไข่

ระวังภัย!! อย่าใช้แป้งบริเวณจุดซ่อนเร้น เสี่ยงมะเร็งรังไข่

ระวังภัย.. ใช้ แป้ง บริเวณจุดซ่อนเร้น อันตรายต่อสุขภาพปอด เวลาทาแป้งตอนโรยแป้ง ผงแป้งจะลอยละล่องในอากาศ