เรื่องควรรู้ ก่อนใช้เครื่องสำอาง รอบดวงตา - ดูแลสุขภาพดวงตา

เรื่องควรรู้ ก่อนใช้เครื่องสำอาง รอบดวงตา – ดูแลสุขภาพดวงตา

บริเวณ รอบดวงตา นั้นมีความละเอียดอ่อน หากเกิดการแพ้หรืออักเสบจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายร้ายแรงได้