Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

5 สาเหตุ ที่ผู้หญิงนอนไปทั่ว หรือที่ว่า นอนมั่วกับผู้ชายหลายคน

ในบางวัฏจักรของสังคมยังคงมีแนวคิดที่ว่า "ผู้ชายคนไหนพาผู้หญิงขึ้นเตียงได้มากเท่าใด ก็ยิ่งมีความเป็นผู้ชายมากเท่านั้น"