5 สัญญาณเตือนมะเร็งเต้านม ที่หญิงไทยต้องรู้

สัญญาณที่ 1 มีก้อนที่เต้านมหรือที่รักแร้ สัญญาณที่ 2 รูปร่างหรือขนาดของเต้านมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สัญญาณที่ 3 สีหรือผิวหนังบริเวณลานหัวนมที่เปลี่ยนไปจากเดิม