วิธีห้ามเลือดที่ถูกต้อง ใน 4 ขั้นตอน - หนังสือปฐมพยาบาลคู่บ้าน

วิธีห้ามเลือดที่ถูกต้อง ใน 4 ขั้นตอน – หนังสือปฐมพยาบาลคู่บ้าน

วิธีห้ามเลือดที่ถูกต้อง จากหนังสือปฐมพยาบาลคู่บ้าน โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)