การชันสูตรพลิกศพ - การผ่าศพทางนิติเวชศาสตร์

การชันสูตรพลิกศพ – การผ่าศพทางนิติเวชศาสตร์ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

วิธีการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย มีด้วยกัน 2 วิธี คือ การชันสูตรพลิกศพโดยไม่ผ่า และการชันสูตรพลิกศพโดยการผ่าศพตรวจ ..