ปวดหัว คลื่นไส้บ่อย ระวังเนื้องอกสมอง

แพทย์ชี้!! ปวดหัว คลื่นไส้บ่อย ระวังเนื้องอกสมอง เล่นงาน

คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ และทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับยาฆ่าแมลง... ชี้ปวดหัว คลื่นไส้บ่อย ระวังเนื้องอกสมองเล่นงาน